کلایمر با کاربرد خاص

کلایمر وسیله ای برای رسیدن به ارتفاع در انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی می باشد. در صنعت ساختمان عمدتا از کلایمرهای پرتابل استاندارد برقی و یا دستی بهره می برند در دیگر صنایع نیز کلایمرهای استاندارد به صورت متوسط می توانند بالای 70% از نیاز کاربران و کارفرمایان را تامین کنند.

در موارد خاصی عمدتا در صنایع غیر از صنعت ساختمان مانند صنعت سد سازی، سازه های صنعتی و پتروشیمی، پل سازی و تعمیر و نگهداری پل ها نیاز است تا کلایمر خاص با کاربری تعریف شده مشخص، طراحی و ساخت گردد. لازم به توضیح است که در طراحی کلایمر های خاص، هیچگونه تغییر در ساختار اصلی دستگاه مانند وینچ های کشنده، ترمزهای اضطراری، ملحقات اصلی تابلو برق، سیم بکسل ها ایجاد نمی گردد و صرفا کابین یا پلت فرم و سازه های نگه دارنده براساس نیاز پروژه و صنعت طراحی و ساخت می گردد. لذا هیچگونه تغییر که باعث کاهش ایمنی دستگاه و اخلال در عملکرد سیستم های ایمنی کلایمر باشد انجام نمی پذیرد و کلیه تغییرات در کابین و سازه های نگه دارنده بر اساس معیارهای تعریف شده در استاندارد کلایمر انجام می پذیرد.

شرکت ایمن کلایمر، آمادگی خود را برای بازدید و طراحی و ساخت کلایمرهای خاص پروژه های مختلف صنعتی و ساختمانی اعلام می دارد. در ادامه چندین نمونه از کلایمرهای مخصوص طراحی شده برای پروژه های صنعتی و ساختمانی ارائه شده است.

توضیحات

کلایمر وسیله ای برای رسیدن به ارتفاع در انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی می باشد. در صنعت ساختمان عمدتا از کلایمرهای پرتابل استاندارد برقی و یا دستی بهره می برند در دیگر صنایع نیز کلایمرهای استاندارد به صورت متوسط می توانند بالای 70% از نیاز کاربران و کارفرمایان را تامین کنند.

در موارد خاصی عمدتا در صنایع غیر از صنعت ساختمان مانند صنعت سد سازی، سازه های صنعتی و پتروشیمی، پل سازی و تعمیر و نگهداری پل ها نیاز است تا کلایمر خاص با کاربری تعریف شده مشخص، طراحی و ساخت گردد. لازم به توضیح است که در طراحی کلایمر های خاص، هیچگونه تغییر در ساختار اصلی دستگاه مانند وینچ های کشنده، ترمزهای اضطراری، ملحقات اصلی تابلو برق، سیم بکسل ها ایجاد نمی گردد و صرفا کابین یا پلت فرم و سازه های نگه دارنده براساس نیاز پروژه و صنعت طراحی و ساخت می گردد. لذا هیچگونه تغییر که باعث کاهش ایمنی دستگاه و اخلال در عملکرد سیستم های ایمنی کلایمر باشد انجام نمی پذیرد و کلیه تغییرات در کابین و سازه های نگه دارنده بر اساس معیارهای تعریف شده در استاندارد کلایمر انجام می پذیرد.

یکی از کاربردهای خاص کلایمر، در داخل مخازن نگه داری گاز در سایت های پتروشیمی می  باشد. در حاضر این شرکت در حال اجرای چندین پروژه در عسلویه برای نصب کلایمر در داخل مخازن گازی و طراحی و ساخت کلایمر مخصوص برای بیرون مخازن گازی می باشد.

شرکت ایمن کلایمر، آمادگی خود را برای بازدید و طراحی و ساخت کلایمرهای خاص پروژه های مختلف صنعتی و ساختمانی اعلام می دارد. در ادامه چندین نمونه از کلایمرهای مخصوص طراحی شده برای پروژه های صنعتی و ساختمانی ارائه شده است.