مقاله ها

کلایمر و حمل مصالح

کلایمر برای حمل نفر طراحی و ساخت شده است و از سیستم های ایمنی متعددی در آن بهره برده شده است. از جمله می توان به انواع ترمزهای اضطراری اشاره کرد . سیستم های ایمنی در انواع کلایمر از جمله کلایمر_پرتابل کلایمر_منوریل و دیگر کلایمر ها وجود دارد.

در حالی که برای حمل مصالح، بالابرهای ساختمانی طراحی و ساخت می گردند. با توجه به نوع کاربری، بالابرها دارای سیستم های ایمنی زیادی نیستند و برای حمل مصالح طراحی و ساخت شده اند.

لذا توصیه می گردد برای حمل مصالح از بالابر و برای نفربری از کلایمر استفاده گردد

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.