مقاله ها

ایمنی در راه اندازی کلایمر

استفاده از کلایمر_پرتابل یا کلایمر دیگر توجه کافی کاربر دستگاه نسبت به محل استقرار، محل حرکت در ارتفاع، کنترل موانع در مسیر حرکت کلایمر، قرار گیری صحیح سازه های پشت بام و کابین و ملحقات است. بسیاری از موارد ایمنی کار با کلایمر ، تنها با رعایت نکات ساده ای فراهم می شود. کاربران باید هنگام استفاده از کلایمر ، به موارد مطرح شده بالا توجه خاصی داشته باشند. گاهی اوقات پیش می آید که کاربر قبل از شروع کار توجه کافی به اصول ایمنی و کنترل چک روزانه که توسط شرکت تامنی کننده کلایمر تعریف شده است، نمی کند و یا اهمیت آن را جدی نمی گیرد در صورتی که با آگاهی از موضوعات ساده، شرایط استفاده ایمن از کلایمر فراهم می شود. کنترل قرار گیری صحیح سازه های پشت بام، کنترل قرار گیری صحیح کابین و وینچ ها و ترمزهای اضطراری، صحت سیم بکسل ها و کابل برق در تضمین ایمنی کاربران دستگاه دارای اهمیت است. موارد فوق در دفترچه راهنمای کلایمر و چک لیست های روزانه آن تعریف شده است 

استاندارد بین المللی کلایمر ( EN1808) ، برای ایجاد توجه بیشتر بر روی موضوعات ایمنی کلایمر ، اقدام به تدوین کنترل لیست های روزانه و ماهانه و دوره ای در این زمینه کرده است که کنترل موارد فوق توسط اپارتورها بسیار حایز اهمیت است . 

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.