مقاله ها

فلسفه استفاده از کلایمر

صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی به گواه آمار و ارقام، از لحاظ سرمایه و نیروی انسانی درگیر،  بزرگترین صنعت در کشور می باشد. رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی و کاهش زمان بازگشت سرمایه سرمایه گذاران و عواملی از این قبیل شده اند  تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه های سنتی صنعت ساختمان روز به روز بیشتر شود. نیاز به استفاده از تکنولوژی های ساخت متناسب با رشد هر جامعه و بهره گیری از فناوری در سایر صنایع و توانایی اجرای آن جامعه متغیر است. گستردگی و تنوع کار در بخش ساختمان موجب گردیده به طور متوسط بیش از 35 درصد حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص دهد .

بخشی از مشکلات ناشی از کار در بخش صنعت ساختمان ، کار روی داربست می باشد که مخاطراتی همچون سقوط از ارتفاع ناشي ازسر‌خوردن، دسترسي ناایمن و فقدان تجهيزات جانبی محافظ از سقوط، آسیب احتمالی وارده بواسطه سقوط ابزار و مصالح ساختمانی، برق گرفتگي ناشي از تماس با خطوط انتقال نيرو، صدمه و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل يا بارگذاري بيش از حد و تخته گذاري ناايمن، کاهش سرعت کاری و توجیه اقتصادی نامناسب را نام برد. لذا نیاز به استفاده از تکنولوژی های جایگزین برای داربست احساس می گردید.

چنین نیازهایی است که بعضا به نوآوری و انتقال فناوری می انجامد. یکی ازفناوری های وارداتی در صنعت ساختمان که یکی از نیازهای ضروری صنعت ساختمان و دیگر صنایع خاص را برای دسترسی ایمن و سریع  به ارتفاع را تا حدی پوشش داده است، داربست های معلق یا اصطلاحا کلایمرها (Suspended scaffold) می باشد. کلایمرها، وسیله ای برای دسترسی سریع و ایمن به ارتفاع در پروژه های ساختمانی و صنعتی می باشند.

 

کلایمر
کلایمر برقی

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.