پروژه ها - کلایمر منوریل – برج فناوری کرمانشاه

کلایمر منوریل – برج فناوری کرمانشاه


Project Description

کلایمر منوریل

کاربرد کلایمر: دسترسی به نمای برج برای نماشویی و تعمیر و نگه داری نما

مکان: کرمانشاه-پارک علم و فناوری