پروژه ها - کلایمر پرتابل- پروژه آبنوس

کلایمر پرتابل- پروژه آبنوس


Project Description

کلایمر پرتابل

کاربرد: کلایمر در این پروژه برای نماکاری و اجرای نما نصب شده است

تعداد کلایمر نصب شده: 12 ست

مکان: تهران، اتوبان باکری، پروژه تجاری اداری آبنوس